Fire Box Kft.

Munkavédelem, Tűzvédelem és Környezetvédelem

Firebox / Egyéb / Kockázatértékelés, Munkavédelmi kockázatértékelés, munkahelyi kockázatértékelés
Kockázatértékelés, Munkavédelmi kockázatértékelés, munkahelyi kockázatértékelés

 

Kockázatértékelés, Munkavédelmi kockázatértékelés, munkahelyi kockázatértékelés

A kockázatfelmérés és kockázatértékelés nem más, mint gondos áttekintése annak, hogy az adott munkahelyen mi károsíthatja, veszélyeztetheti a dolgozókat, és milyen intézkedések szükségesek a munkavédelmi kockázatok lehető legcsekélyebbre csökkentésére, illetve megelőzésére. Azonban ezt az eddigiektől eltérően, egységes szemléletben, a munkáltatónál folyó valamennyi tevékenységre, technológiára, veszélyes anyagra stb. kiterjedően kell vizsgálni, felmérni, elemezni és értékelni.

A munkavédelmi törvény alapján a munkáltatónak kötelező a kockázatfelmérés és kockázatelemzést elvégezni. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig megőrizni.

Álláspontunk szerint a munkavédelem legfontosabb dokumentuma a kockázatértékelés. Mivel ez alapján értesül a munkáltató a lehetséges veszélyekről és azok elhárítási módjairól. A kockázatértékelés mellékleteként a veszélyek megszüntetése, illetve mérséklése érdekében ütemtervet készítünk a feladat, határidő és felelős konkrét megnevezésével.

id-100334564

 Szolgáltatásunk:

Elkészítése folyamán felderítésre kerülnek a munkavédelmi és a tűzvédelmi hiányosságok, táblázatos formában javaslatot teszünk a feltárt kockázatok elfogadható szintű mérséklésére, amely szervezési és műszaki intézkedések formájában ölthet testet. A jogszabályi követelményeknek megfelelően a hibák súlyozásra kerülnek a hiányosság kijavítása érdekében felelős és határidő előírásával.
A kockázatértékelés dokumentációjában a meglévő állapotok kerülnek összevetésre a jogszabályi követelményekkel. A dokumentációban elemezzük a munka-és tűzvédelem helyzetét, amely a munkahelyekre, technológiára, munkakörnyezetre és a munkaeszközökre terjed ki.
A dokumentáció az alábbi tartalommal készül:

 • Általános értékelés (kockázatértékelés folyamata, alapja, jogszabályi háttere, dokumentációk tanulmányozása, engedélyek átnézése, oktatások értékelése, gépek berendezések általános követelményeinek elemzése, mérési jegyzőkönyvek értékelése, foglalkozás-egészségügyi helyzet elemzése, elsősegélynyújtás megfelelősége, felhasznált anyagok vizsgálata, egyéni védőeszközök vizsgálata, anyagmozgatás, raktározás, tárolás, kiszolgáló és szociális helyiségek felmérése, tűzvédelem kockázatai, áramütés kockázatai, stb.)

 

 • Képernyős munkahelyek kialakítása,
 • Munkahely kialakítása a jogszabályok tükrében,
 • Kémiai kockázatok,
 • Elcsúszás, elesés, anyagmozgatás kockázata,
 • Biológia kockázatok,
 • Veszélyes anyagok kockázatai,
 • Hát-és deréktáji sérülések kockázata,
 • Gépek, berendezések, munkaeszközök kockázata,
 • Optikai sugárzás kockázata,
 • Stressz kockázatai,
 • Összefoglalás táblázatos feladatterv 
Országos lefedettség


Fire Box Kft.
2600 Vác, Avar utca 5.
+36 27/501-175
firebox@firebox.hu
©2016

Bisnode tanusitvany