Fire Box Kft.

Munkavédelem, Tűzvédelem és Környezetvédelem

Firebox / Egyéb / Munkabalesetek kivizsgálása
Munkabalesetek kivizsgálása

Munkabalesetek kivizsgálása

A munkabalesetek és üzemi balesetek, úti balesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása a hatályos jogszabályok szerint munkavédelmi szaktevékenységnek minősül. A kivizsgálásra és annak dokumentálására minden gazdálkodó szervezet és intézmény egyaránt kötelezett.

Elvégezzük a munkabalesetek kivizsgálásával összefüggő valamennyi feladatot; a tények rögzítését a munkabaleset helyszínén, a sérült és a tanúk meghallgatását, a munkabaleseti jegyzőkönyvek elkészítését a munkavédelmi követelményeknek megfelelő formában. Az előzőeken túl javaslatot teszünk a munkáltató számára a jövőbeni hasonló munkabalesetek elkerülésének érdekében hozandó szervezési és műszaki intézkedésekre a munkavédelem területén.

Balesetek és foglalkozási megbetegedések

Fogalmak:

•Baleset fogalma: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratá­tól függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérü­lést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.
 
•Munkabaleset fogalma:  Az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. A végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.
 
•Üzemi baleset: az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben, illetőleg munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben ( üzemi úti baleset), vagy közcélú munka végzése, vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri.

Teendők baleset esetén:

 A legprecízebb elsősegélynyújtás sem helyettesítheti a szakszerű orvosi ellátást. Minden sérültet, rosszulléten átesett embert orvosnak is meg kell mutatni. Az elsősegélynyújtás célja, hogy a beteg állapotának további romlását megakadályozzuk, az esetleges életveszélyt elhárítsuk és próbáljuk megnyugtatni a beteget. A teendők lépésekben a következők:

1.) A munkavállalók a legkisebb sérülést és balesetet is kötelesek a közvetlen munkahelyi vezetőjüknek jelenteni.

2.) Intézkedni kell a sérült ellátásáról. Az eszméletlen beteget biztonsági (stabil) oldalfekvésbe helyezzük, friss levegőt biztosítunk, arcát finoman ütögetjük, hideg vízzel is fröcskölhetjük, ruházatát, nyakkendőjét meglazítjuk, és orvosi segítséget hívunk. Eszméletlen, nem lélegző betegnél a vérkeringést és a légzést el kell indítani. A lélegeztetést és szívmasszázst elsősorban tanult elsősegélynyújtó, orvos, vagy ápoló végezze.

3.) Gondoskodni kell a helyszín változatlanul hagyásáról, illetve megőrzéséről vagy annak rögzítéséről.

4.) A súlyosabb sérülésekhez mentőt kell hívni az egységes 112-es telefonszámon.

5.) Értesíteni kell a munkavédelmi megbízottat, a baleset kivizsgálásának megkezdése céljából.

6.) Baleseti naplóba be kell jegyezni a baleset tényét.

A munkavállalót ért balesetet, sérülést, rosszullétet köteles a közvetlen felettesének, és ha van rá lehetősége az elsősegélynyújtónak jelenteni.

first-aid-908591_640
Országos lefedettség


Fire Box Kft.
2600 Vác, Avar utca 5.
+36 27/501-175
firebox@firebox.hu
©2016

Bisnode tanusitvany