Fire Box Kft.

Munkavédelem, Tűzvédelem és Környezetvédelem

Firebox / Hírek / Hatályba lépett a Tűzvédelmi törvény módosítása- Tűzvédelmi szabályzat, tűzvédelmi házirend, tűzvédelmi oktatás
Hatályba lépett a Tűzvédelmi törvény módosítása- Tűzvédelmi szabályzat, tűzvédelmi házirend, tűzvédelmi oktatás

Ami változott:

19. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészült ki:

(2a) *  Az (1) bekezdésbe nem tartozó gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek kötelesek a munkavállalóik, továbbá a munkavégzésben részt vevő családtagjaik részére elérhetővé tenni a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által rendeletben közzétett, általános tűzvédelmi szabályzatot (a továbbiakban: általános tűzvédelmi szabályzat).

Különbségek a feladatokban:

 • -Ahol tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni, ott a munkáltatónak gondoskodni kell, hogy az abban foglaltakat megismerjék és betartsák.
 • -Ahol nem kell Tűzvédelmi Szabályzatot készíteni ott a munkáltatónak az általános tűzvédelmi szabályzatot elérhetővé kell tenni.

19. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészült ki:

(4) *  Nem kell tűzvédelmi szabályzatot készítenie az ingatlan bérlőjének, használójának, amennyiben az épület, épületrész üzemeltetője rendelkezik az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi szabályzattal. Ebben az esetben az üzemeltető köteles a bérleti, használati szerződés megkötését követően a tűzvédelmi szabályzat egy példányát a bérlő, használó rendelkezésére bocsátani.

(5) *  Az általános tűzvédelmi szabályzat hatálya bármely külön jogi aktus nélkül kiterjed a (2a) bekezdésben meghatározott, gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyekre és jogi személyekre, kivéve, ha az érintett személyek magukra nézve egyedi tűzvédelmi szabályzatot fogadnak el.

Különbségek a feladatokban:

 • -Az épület üzemeltetőjének érdeke a tűzvédelmi szabályzat készítése, így azt el is készíti, azonban az előírásból következően a bérlő tevékenységét is be kellene építenie a tűzvédelmi szabályzatba, ami sajátos helyzeteket teremthet.
 • -A gazdálkodó kötelezettség nélkül is készíthet tűzvédelmi szabályzatot.
 • Ebből következően dönthet úgy is, hogy nem szüntetni meg az eddigi tűzvédelmi szabályzatot. Ekkor azonban a naprakészen tartásáról is gondoskodnia kell. Ha úgy dönt, hogy megszünteti az eddigi tűzvédelmi szabályzatot, akkor automatikusan az általános tűzvédelmi szabályzatot kell alkalmaznia és a munkavállalók számára elérhetővé tennie.

22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépett:

22.§ (3) *  A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalói, valamint a munkavégzésben részt vevő családtagjai a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt megismerjék. A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter rendeletében kockázati osztályba sorolással meghatározza azon munkáltatókat, akik esetében évenkénti tűzvédelmi oktatást kell tartani.

Különbségek a feladatokban:

Belépők tűzvédelmi oktatása:

 • Egységesen minden munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a dolgozók a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt megismerjék.

Évenként ismétlődő tűzvédelmi oktatást kell tartani:

 • -Ahol tűzvédelmi szabályzat készítése kötelező;
 • -ahol az általa üzemeltetett, bérelt épületben, épületrészben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása, foglalkoztatása történik; vagy
 • -ahol olyan épületet, épületrészt, szabadteret üzemeltet, bérel, amely 1000  kg vagy 1000  l mennyiséget meghaladó fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az  üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az  anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.

Hogyan történhet a  tűzvédelmi oktatás?

 • -személyes részvétellel vagy elektronikus úton.
 • -oktatási naplóban kell rögzíteni, aláírással, vagy elektronikusan azonosítható módon igazolni.

Saját munkavállalókon kívüli érintett személyekkel:

 • (Figyelem ez nem csak a külső munkavállalókat érinti, hanem például a látogatókat, nézőket, stb. is.)
 • a  rájuk vonatkozó mértékben megismertetik a szabályzatban foglaltakat,
 • az épület, épületrész biztonságos elhagyásának lehetőségét ismertető alaprajzot elhelyezik
 1. ba) a 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshelyek szobáiban, (10 fő felett azonban már kötelező a tűzvédelmi szabályzat készítése.)
 2. bb) az  olyan közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési egységek közösségi tereiben, amelyek menekülési útvonalait nem jelölik menekülési jelek és az alapterületük meghaladja az 500 m2 -t.

Mit kell feltüntetni az alaprajzon?

 • -a  menekülési útvonalakat, kiürítési lehetőségeket,
 • -az  alaprajz kifüggesztésének helyét,
 • -a  tűzjelzés lehetőségeit,
 • -a  tűzvédelmi eszközöket, továbbá
 • -az  alaprajzot kiegészítő, magyarázó szöveggel ismertetni kell az épület biztonságos elhagyásának módját.
 • -A magyarázó tájékoztatást a  külföldiek által is igénybe vett kereskedelmi szálláshelyeken angol és német nyelven, valamint szükség szerint további idegen nyelven is el kell helyezni.

 (4) A Tűzvédelmi tv. 47. § (2) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg:)

12. *  a tűzvédelmi szabályzat általános elveit, a tűzvédelmi használati szabályok tartalmi követelményeit és a tűzvédelmi használati szabályok készítésére kötelezettek körét, annak eseteit, a rendszeres tűzvédelmi oktatásra kötelezettek körét, * 

47. § (2) bekezdése a következő 18. ponttal egészül ki:

18. *  az általános tűzvédelmi szabályzatot, * 

25. § A Tűzvédelmi tv.

a) 19. § (1) bekezdés a) pontjában az „ötnél” szövegrész helyébe az „ötvennél” szöveg,

b) 19. § (1) bekezdés c) pontjában a „kereskedelmi” szövegrész helyébe a „10 fő befogadóképességet meghaladó kereskedelmi” szöveg lép

Nem kötelező tűzvédelmi szabályzat készítése:

 • -ötven munkavállaló alatt;
 • -ha a legnagyobb helyiség befogadóképessége kisebb 50 főnél;
 • -a 10 főnél kisebb befogadóképességű kereskedelmi szálláshelyeknél. 

A tűzvédelmi házirend

 • Tűzvédelmi házirendet a háromnál több szinttel és tíznél több lakóegységgel rendelkező lakó-és üdülő épületekben a használati szabályokról kell készíteni.
 • Új elemként jelölni kell g) a közművek főelzáró szerelvényeinek helyét, ebből következően valamennyi tűzvédelmi házirendet módosítani kell.

 

Ha további információkra van szüksége, keresse fel cégünket, szakembereinket elérhetőségeink egyikén.

 

Országos lefedettség


Fire Box Kft.
2600 Vác, Avar utca 5.
+36 27/501-175
firebox@firebox.hu
©2016

Bisnode tanusitvany