Fire Box Kft.

Munkavédelem, Tűzvédelem és Környezetvédelem

Firebox / Hírek / Következmények munkavédelmi szabályok megsértése és munkabaleset esetén
Következmények munkavédelmi szabályok megsértése és munkabaleset esetén

 

Munkavédelmi bírságok

Nem mindenki tudja, hogy az esetleges bírságon kívül a munkabaleset büntetőjogi és kártérítési következményekkel járhat.

Ha a munkáltató a munkavédelmi törvényben és az egyéb jogszabályokban, valamint a saját szabályzataiban előírtakat nem tarja be (még ha ez nem is okoz balesetet), a felügyelők enyhébb esetben szabálysértési, súlyosabb veszélyeztetésnél munkavédelmi bírságot alkalmazhatnak.

A 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 2012. január 1. napján lépett hatályba. A munkavédelmi hatóság negyedévente közzé teszi a tapasztalatait, illetve évente az ellenőrzések várható célterületeit. Ezeket mi is közzétettük, de mindezek mellett fontos, hogy a munkáltatók és munkavállalók tisztán lássák, hogy mekkora összegű bírságra számíthatnak, ha a munkavédelem területén hiányosság vagy mulasztás tapasztalható.

Új fogalomként kerül bevezetésre az 1993. évi XCIII. munkavédelemről szóló törvényben a közigazgatási bírság, amelynek a legmagasabb összege 500.000 Ft, és az alábbi esetekben szabható ki:

„82/D. § (1) A munkavédelmi hatóság közigazgatási bírság­gal sújtja azt a természetes személyt, aki a szervezett munka­végzés során:
– a munka egészséges és biztonságos végzésére, illetőleg an­nak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat megszegi, vagy feladat­körében e szabályok végrehajtásának mellőzését eltűri,
– a munkabalesettel kapcsolatban nyilvántartási, kivizsgá­lási, jegyzőkönyv-készítési és bejelentési kötelezettségét kellő időben nem teljesíti, vagy valótlan adatot közöl, illetőleg a bal­eset valódi okát eltitkolja, vagy feltárását megakadályozza,
– a foglalkozási megbetegedéssel, fokozott expozíciós esettel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti vagy a foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció kivizsgálását aka­dályozza,
– a munkavédelmi képviselőt a munkavédelemre vonatko­zó szabályban biztosított jogainak gyakorlásában akadályozza, illetőleg a munkavédelmi képviselővel szemben jogainak gya­korlása miatt hátrányos intézkedést tesz.”

A munkavédelmi bírság alapösszege a súlyosan veszélyeztetett munkavállalónként ötvenezer forint.

A munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét különösen súlyosan veszélyezteti:

-Munkavédelmi üzembe helyezés elmulasztása;

-Időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása;

-Soron kívüli ellenőrzés elmulasztása;

-Kockázatértékelés elmulasztása:

-A szükséges biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve hiánya;

-A munkavégzés összehangolási kötelezettségének elmulasztása;

-A veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszközzel, vagy veszélyes technológiai folyamatban végzett munka esetére – ideértve a külön jogszabályban meghatározott veszélyforrásokkal járó munkaköröket, sérülékeny csoportot – előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatok, biológiai monitorozás elmulasztása;

-Foglalkoztatási tilalom megszegése;

-A megengedett értéket meghaladó expozícióban történő foglalkoztatás;

-A rákkeltő expozícióval járó tevékenység esetére a jogszabály által előírt mérések elmulasztása.

VIGYÁZAT!
A munkavédelmi bírsággal rendelkező vég felkerül az Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Főfelügyelőség nyilvános feketelistájára, ami két év kizárást jelent a rehabilitációs pályázatokból (később valószínűleg más pályázatokból is).

MEGOLDÁS:
Előzze meg az esetleges munkavédelmi bírságokat, mérje fel munkavédelmi feladatait, majd bízza ezek elvégzését szakemberre! Forduljon a Fire Box Kft.-hez!

 

 

Országos lefedettség


Fire Box Kft.
2600 Vác, Avar utca 5.
+36 27/501-175
firebox@firebox.hu
©2016

Bisnode tanusitvany