Fire Box Kft.

Munkavédelem, Tűzvédelem és Környezetvédelem

Firebox / Hírek / Munkavédelem: A munkáltató általános kötelezettségei
Munkavédelem: A munkáltató általános kötelezettségei
Munkavédelem: A munkáltató általános kötelezettségei   

A munkáltató fogalma:

A munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató.

Munkáltatónak kell tekinteni:

•munkaerőt kölcsönvevő foglalkoztató
•kirendelt munkavállalót foglalkoztató
•szakképzés keretében gyakorlati oktatást folytató
•önfoglalkoztatású egyéni vállalkozó à munkavégzés hatókörében tartózkodókat veszélyezteti
•társadalmi munka szervezői
•magyar adószámmal nem rendelkező külföldi munkáltató esetén, aki a tényleges irányítást gyakorolja

 

Az alábbi fejezetben megismerheti azokat a minimum követelményeket, melyeket a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. előírásai szerint – figyelemmel az egyszerűsített foglalkoztatásra – meg kell tartania minden munkáltatónak, amennyiben munkavállalót kíván jogszerűen foglalkoztatni.

A munkáltató általános kötelezettségei :

42. § veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk csökkentése érdekében
b) a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni;

46. § A munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének megfelelően – biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.

54. § (1) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles figyelembe venni a következő általános követelményeket:
a) veszélyek elkerülése;
b) a nem elkerülhető veszélyek értékelése;
c) a veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése;
d) az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására, a munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére;
f) veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel;
h) kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest;

(7) a) szükséges utasításokat és tájékoztatást kellő időben a munkavállalónak megadni;
b) rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket;
c) a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek figyelembevételével megfelelő munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók részére;
e) tudomására jutott rendellenességet, illetve a munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükségesintézkedéseket megtenni, az érintetteket értesíteni, és közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani;
g) biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, a kielégítő higiénés állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását (javítását), pótlását;
i) a munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása.

54/A. § (1) A munkáltató megfelelő intézkedésekkel biztosítja, hogy szükség esetén az elsősegély, az orvosi sürgősségi ellátás, a mentési és a tűzvédelmi feladatok ellátása érdekében haladéktalanul fel lehessen venni a kapcsolatot a külső szolgálatokkal, szervekkel.

55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
a) munkába álláskor,
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságosmunkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat…... Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.
(2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

 

Forrás: ommf.gov.hu/

Országos lefedettség


Fire Box Kft.
2600 Vác, Avar utca 5.
+36 27/501-175
firebox@firebox.hu
©2016

Weboldal készítés | Arculattervezés

Bisnode tanusitvany