Fire Box Kft.

Munkavédelem, Tűzvédelem és Környezetvédelem

Firebox / Egyéb / Tűzvédelmi törvénytár
Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Kérje cége állapotfelmérés ajánlatunkat most!

tovább

Hírlevélre feliratkozás

Szolgáltatások
Kérdése merül fel az olvastak után? Akkor keressen fel  minket. Munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szakértőink várják a megkereséseket.
Tűzvédelmi törvénytár

 

I. Tűzvédelem

Magyar jogszabályok:

1996. ÉVI XXXI. TÖRVÉNY A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL, A MŰSZAKI MENTÉSRŐL ÉS A TŰZOLTÓSÁGRÓL

2020.ÉVI XXXI. TÖRVÉNY 35§ MELY AZ 1996. ÉVI  TÖRVÉNY EGYES RÉSZLETEIT MÓDOSÍTJA

30/1996. (XII. 6.) BM RENDELET A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KÉSZÍTÉSÉRŐL

253/1997. (XII. 20.) KORM. RENDELET AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEKRŐL

28/2000. (X. 11.) EÜM RENDELET A TŰZVÉDELEM ÉS A MŰSZAKI MENTÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL

44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KVVM EGYÜTTES RENDELET A MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI LÉGI MUNKAVÉGZÉSRŐL

59/2005. (VII. 18.) GKM RENDELET A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI FŐÜGYELETI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁRÓL, MŰKÖDÉSÉRŐL, VALAMINT EGYES BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

9/2015. (III. 25.) BM RENDELET A HIVATÁSOS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEKNÉL, AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁGOKNÁL, AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEKNÉL, VALAMINT AZ EZ IRÁNYÚ SZAKÁGAZATOKBAN FOGLALKOZTATOTTAK SZAKMAI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS SZAKMAI KÉPZÉSEIRŐL

22/2009. (VII. 23.) ÖM RENDELET A TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL

15/2010. (V. 12.) ÖM RENDELET A TŰZOLTÁSI, MŰSZAKI MENTÉSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ TŰZVÉDELMI TECHNIKA ALKALMAZHATÓSÁGÁRÓL

7/2011. (III. 8.) NFM RENDELET A MEZŐGAZDASÁGI VEGYSZEREK ÉS ÜZEMANYAGOK MEZŐGAZDASÁGI VONTATÓVAL VAGY LASSÚ JÁRMŰVEL VONTATOTT PÓTKOCSIVAL TÖRTÉNŐ KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁRÓL

173/2011. (VIII. 24.) KORM. RENDELET A POLGÁRI CÉLÚ PIROTECHNIKAI TEVÉKENYSÉGEKRŐL

54/2014. (XII. 5.) BM rendeletAZ ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATRÓL

39/2011. (XI. 15.) BM RENDELET A TŰZOLTÓSÁG TŰZOLTÁSI ÉS MŰSZAKI MENTÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL

239/2011. (XI. 18.) KORM. RENDELET AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁGOKRA, VALAMINT A HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG, ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET FENNTARTÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL

42/2011. (XI. 30.) BM RENDELET A HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK ÁLTAL VÉGEZHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRÉRŐL, VALAMINT A HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGI CÉLOKAT SZOLGÁLÓ INGATLANOK, FELSZERELÉSEK KAPACITÁS KIHASZNÁLÁSÁT CÉLZÓ HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL

43/2011. (XI. 30.) BM RENDELET A KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉGEK ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉRŐL

44/2011. (XII. 5.) BM RENDELET A TŰZESETEK VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL

259/2011. (XII. 7.) KORM. RENDELET A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETEKRŐL, A TŰZVÉDELMI BÍRSÁGRÓL ÉS A TŰZVÉDELEMMEL FOGLALKOZÓK KÖTELEZŐ ÉLET- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSÁRÓL

45/2011. (XII. 7.) BM RENDELET A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁRA KÖTELEZETT FOGLALKOZÁSI ÁGAKRÓL, MUNKAKÖRÖKRŐL, A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ OKTATÁSSZERVEZÉSRŐL ÉS A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL

47/2011. (XII. 15.) BM RENDELET A TŰZVÉDELMI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYAIRÓL

50/2011. (XII. 20.) BM RENDELET A BEJELENTÉSKÖTELES TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ÉS FOLYTATÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL

375/2011. (XII. 31.) KORM. RENDELET A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL

16/2012. (IV. 3.) BM RENDELET AZ EGYES TŰZMEGELŐZÉSI HATÓSÁGI, SZAKHATÓSÁGI ELJÁRÁSOKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETENDŐ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJRÓL

2012. ÉVI XC. TÖRVÉNY A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

63/2012. (XII. 11.) BM RENDELET A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI SZABÁLYAIRÓL

347/2012. (XII. 11.) KORM. RENDELET A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL

367/2012. (XII. 17.) KORM. RENDELET A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG PIACFELÜGYELETI ELJÁRÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL

57/2013. (II. 27.) KORM. RENDELET A TELEPENGEDÉLY, ILLETVE A TELEP LÉTESÍTÉSÉNEK BEJELENTÉSE ALAPJÁN GYAKOROLHATÓ EGYES TERMELŐ ÉS EGYES SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGEKRŐL, VALAMINT A TELEPENGEDÉLYEZÉS RENDJÉRŐL ÉS A BEJELENTÉS SZABÁLYAIRÓL

58/2013. (II. 27.) KORM. RENDELET A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CCIX. TÖRVÉNY EGYES RENDELKEZÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

275/2013. (VII. 16.) KORM. RENDELET AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK ÉPÍTMÉNYBE TÖRTÉNŐ BETERVEZÉSÉNEK ÉS BEÉPÍTÉSÉNEK, ENNEK SORÁN A TELJESÍTMÉNY IGAZOLÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL

55/2013. (X. 2.) BM RENDELET AZ EGYES ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELŐSÉGÉNEK A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL, A MŰSZAKI MENTÉSRŐL ÉS A TŰZOLTÓSÁGRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI XXXI. TÖRVÉNY 13. § (4) BEKEZDÉS E) PONTJA SZERINTI IGAZOLÁSÁNAK ESETEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL

12/2014. (II. 21.) BM RENDELET A SZÉN-MONOXID ÉRZÉKELŐ BERENDEZÉSRE VONATKOZÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEKRŐL

53/2014. (XII. 5.) BM RENDELET A TŰZVÉDELMI MŰSZAKI BIZOTTSÁG LÉTREHOZÁSÁNAK, ÖSSZETÉTELÉNEK, FELADATKÖRÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL

14/2015. (II. 10.) KORM. RENDELET A FLUORTARTALMÚ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKKAL ÉS AZ ÓZONRÉTEGET LEBONTÓ ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL

9/2015. (III. 25.) BM RENDELET A HIVATÁSOS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEKNÉL, AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁGOKNÁL, AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEKNÉL, VALAMINT AZ EZ IRÁNYÚ SZAKÁGAZATOKBAN FOGLALKOZTATOTTAK SZAKMAI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS SZAKMAI KÉPZÉSEIRŐL

További részei hatályba lépnek 2017. szeptember 1-jén.

41/2015. (VII. 3.) NFM RENDELET AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEKET VÉGZŐ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK KÉPZÉSÉNEK, VIZSGÁZTATÁSÁNAK ÉS KÉPESÍTÉSÉNEK, VALAMINT VÁLLALKOZÁSOK KÉPESÍTÉSI RENDSZERÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A KÉPZÉSI, KÉPESÍTÉSI ÉS VIZSGÁZTATÁSI DÍJ MÉRTÉKE ÉS MEGFIZETÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL

2015. ÉVI CCXI. TÖRVÉNY A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI TEVÉKENYSÉGRŐL

További részei hatályba lépnek 2016. július 1-jén.

401/2015. (XII. 15.) KORM. RENDELET A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI SZERV KIJELÖLÉSÉRŐL

73/2015. (XII. 21.) BM RENDELET A BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ, ILLETVE TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSÉNEK, HASZNÁLATBAVÉTELÉNEK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSÉRE IRÁNYULÓ HATÓSÁGI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL

Közösségi jogszabályok:

 

1497/2007/EK RENDELET AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 842/2006/EK RENDELETE ALAPJÁN AZ EGYES FLUORTARTALMÚ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKAT TARTALMAZÓ HELYHEZ KÖTÖTT TŰZVÉDELMI RENDSZEREK ÁLTALÁNOS SZIVÁRGÁSELLENŐRZÉSI KÖVETELMÉNYEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

304/2008/EK RENDELET AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 842/2006/EK RENDELETE ALAPJÁN AZ EGYES FLUORTARTALMÚ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKAT TARTALMAZÓ, BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI RENDSZEREK ÉS TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK TEKINTETÉBEN A VÁLLALATOK ÉS A SZAKEMBEREK KÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ MINIMUMKÖVETELMÉNYEK ÉS KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSI FELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL

2009/111/EK HATÁROZAT A „HORDOZHATÓ TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK EN 3-8:2006 – 8. RÉSZ: KIEGÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYEK AZ EN 3-7-HEZ, A LEGFELJEBB 30 BAR MEGENGEDHETŐ NYOMÁSÚ OLTÓKÉSZÜLÉKEK KIALAKÍTÁSÁRA, NYOMÁSÁLLÓSÁGÁRA ÉS MECHANIKAI VIZSGÁLATAIRA” ELNEVEZÉSŰ SZABVÁNY HIVATKOZÁSÁNAK A NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEKRŐL SZÓLÓ 97/23/EK IRÁNYELVVEL ÖSSZHANGBAN TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTELÉRŐL

2009/140/EK HATÁROZAT A „HORDOZHATÓ TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK EN 3-9:2006 – 9. RÉSZ: KIEGÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYEK AZ EN 3-7-HEZ, A SZÉN-DIOXIDDAL OLTÓ KÉSZÜLÉKEK NYOMÁSÁLLÓSÁGÁRA” ELNEVEZÉSŰ SZABVÁNY HIVATKOZÁSÁNAK A NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEKRŐL SZÓLÓ 97/23/EK IRÁNYELVVEL ÖSSZHANGBAN TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTELÉNEK MEGTAGADÁSÁRÓL

305/2011/EU RENDELET AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ HARMONIZÁLT FELTÉTELEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A 89/106/EGK TANÁCSI IRÁNYELV HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL

517/2014/EU RENDELET A FLUORTARTALMÚ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKRÓL ÉS A 842/2006/EK RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL

2015/C 378/2 KÖZLEMÉNY AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ HARMONIZÁLT FELTÉTELEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 305/2011/EU EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELET VÉGREHAJTÁSA KERETÉBEN AZ EURÓPAI ÉRTÉKELÉSI DOKUMENTUMOKRA VONATKOZÓ HIVATKOZÁSOK KIHIRDETÉSE

2015/C 378/3 KÖZLEMÉNY AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ HARMONIZÁLT FELTÉTELEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 305/2011/EU EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELET VÉGREHAJTÁSA KERETÉBEN AZ ÖSSZEHANGOLT SZABVÁNYOK CÍMEINEK ÉS HIVATKOZÁSAINAK KÖZZÉTÉTELE

 

ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TŰZZEL SZEMBENI VISELKEDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EU HATÁROZATOK JEGYZÉKE

A WEB-oldalon megjelentetett információk tájékoztató jellegűek, a változásának jogát fenntartjuk.

Országos lefedettség


Fire Box Kft.
2600 Vác, Avar utca 5.
+36 27/501-175
firebox@firebox.hu
©2016

Bisnode tanusitvany