Fire Box Kft.

Munkavédelem, Tűzvédelem és Környezetvédelem

Firebox / Munkavédelem / Biztonsági és Egészségvédelmi Terv (BET)
Biztonsági és Egészségvédelmi Terv (BET)

 Biztonsági és Egészségvédelmi Terv (BET)

Más gazdasági ágazatokhoz képest az építkezéseken dolgozó munkavállalók különösen magas baleseti és egészségügyi kockázatnak vannak kitéve.

Az Európai Unióban az építőipar évente több mint 1000 halálos munkabalesettel a legbalesetveszélyesebb szektor. Világviszonylatban az építőiparban dolgozók körében háromszor akkora a halálos kimenetelű munkahelyi balesetek, és kétszer akkora a sérülés veszélye, mint más foglalkozások esetében.

Az építkezéseken a balesetek leggyakoribb oka egész Európában a magas helyekről történő lezuhanás.

Az építkezéseken főleg abból adódnak veszélyhelyzetek, hogy a különböző munkáltatók által foglalkoztatott munkavállalók végezte munkák egy időben, vagy közvetlenül egymás után történnek. Egész Európára kiterjedő vizsgálatok kimutatták, hogy az építési munkálatok során bekövetkező munkabalesetek jelentős része tervezési hibára, hiányos szervezésre és a munkálatok, valamint a védelmi intézkedések hibás koordinációjára vezethető vissza.

Ennek a helyzetnek a javításra adta ki az EU a 92/57/EGK direktívát, amely a magyar jogrendbe „az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről” szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelettel került átültetésre.

A biztonsági és egészségvédelmi terv jogi szabályozása, elkészítési kötelezettsége:

A biztonsági és egészségvédelmi terv jogi szabályozását a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet a következők szerint szabályozza.

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

  1. § A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a 6. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv.
  2. § (1) A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek – ezek hiányában az építtetőnek – figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek során a kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek

  1. a) figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható időtartamát;
  2. b) biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a 2. számú mellékletben felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják.

A BET egészségvédelmi fejezete

Mint a terv elnevezésében is szerepel a BET-nek tartalmaznia kell az építkezés egészségvédelemmel kapcsolatos előírásait is.

Az egészségvédelmi tervfejezet célja a munkahely és az alkalmazott technológiák sajátosságainak figyelembe vételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi követelmények, feladatok meghatározása.

id-100301038

Segítségre van szüksége a Biztonsági és Egészségvédelmi Terv készítésével kapcsolatban?  Kérjen segítséget szakembereinktől az elérhetőségeink egyikén.

Várjuk szíves megkeresését!

Országos lefedettség


Fire Box Kft.
2600 Vác, Avar utca 5.
+36 27/501-175
firebox@firebox.hu
©2016

Bisnode tanusitvany